Bukam A/S
Kærgårdsvej 10
DK-6052 Viuf
Tlf. 7020 5972

Fax 7020 5973


Thujavej 13

5250 Odense SV

Tlf: 7020 5980

Fax: 7020 5981

bukam@bukam.dk


CVR-nr. 28696248


Kontakt:
Regionsdirektør
Hans Peter Buch
Mobil 3046 4860
hpb@bukam.dk
Kvalitet - over og under jorden

BUKAM A/S - en attraktiv samarbejdspartner i Syd-, Midt- og Vestjylland.
Vi råder over kompetente medarbejdere og med en dygtig ledelse med mange års erfaring og ekspertise inden for entreprenørbranchen er fremtidens forbindelser i gode hænder!

Renovering af kloakker
- nye store dimensioner

Klimaændringer er mere aktuelle end nogensinde, og netop derfor er der fokus på dimensionerne på eksisterende afløbssystemer. Bukam tilbyder udbygning og renovering af det eksisterende kloaknet.

Fiber - fremtidens datamotorvej

Vi er med i forreste række, når Danmark skal dækkes med fiberkabler. Vi etablerer backbone-forbindelser og FTTH (Fiber To The Home) og står gerne for hele projektet fra start til slut.
Kontakt os og hør mere!